Menü

A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar
- jelenlegi nevén Diósdi Gellért Kórus -
20 éves története:
1993-2013

Ezen a lapon a Szent Gellért Vegyeskar 20 éves történetéből adunk ízelítőt, kiemelve a 20 év során átélt zenei és közösségi élmények közül a legfontosabbakat.
Reméljük, azok számára, akik ezt az oldalt olvassák, át tudjuk adni azt a nagyszerű érzést, amit a közös éneklés öröme nyújt számunkra.

Az oldal tartalma:
I. Jubileumi koncert és ünneplés
II. Kórustörténet 1993-2002-ig
III. Kórustörténet 2003-2013-ig

I. Jubileumi koncert és ünneplés

 

Kórusunk működésének 20. évfordulóját ünnepeltük 2013-ban. Ebből az alkalomból 2013. dec. 1-én Diósdon, az új óvoda aulájában ünnepi koncertet adtunk,amelynek műsorát az elmúlt évek repertoárjából válogattuk. A koncert védnöke Spéth Géza úr, Diósd polgármestere volt.

A koncerten felléptek:
a Diósdi Szent Gellért Vegyeskar, karnagy: Szabó Katalin és
meghívott vendégkórusunk, az Alborada Kórus Gárdonyból, karnagy: Nagy Éva.
Orgonán kísért Ürmössy Károly.


Közösen énekeltünk a gárdonyi Alborada kórussal. Vezényelt: Szabó Katalin.

 
1. kép: Az Alborada kórus önálló műsorral lépett fel. Vezényelt: Nagy Éva.
2. kép: Masszi Anna és Mónus Tamás (Gellértkórus) szólót énekel, orgonál Ürmössy Károly.

A koncerten és az azt követő fogadáson együtt ünnepeltünk közönségünkkel: rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, volt kórustagokkal, akik a 20 év során velünk énekeltek, zenekedvelőkkel, akik közül továbbra is örömmel várunk új kórustagokat sorainkba!

VIDEO
 
1. kép: A tortákat körülvéve ünnepeltünk. 2. kép: A Gellértkórus jubileumi csokitortája.
3. kép: Az Alborada kórus marcipános ajándék tortája. A kottákból ezúttal nem blattoltunk, hanem ettünk!

 
 
Elnökünk, Pálné Onódi Judit tervezgeti a torta felvágását..... két szélen Mónus Gabi (egykori elnökünk) és Tomor Elíz (volt gazdaságisunk) már szeleteli is.

Itt olvasható a koncert meghívója: készítette Bán Gergő

...és a jubileumi koncert részletes műsora.

Hallgasd meg! Hangfelvételek a koncert műsorából.

Clause Fraysse: Psaume 9
C. Saint-Saëns: Tollite hostias (a Karácsonyi oratóriumból)
W. A. Mozart: Laudate Dominum. Szólót énekel: Masszi Anna, orgonán kísér Ürmössy Károly
J. Gallus: Ad Dominum cum tribularer clamavi
J. Cererois: Regina caeli laetare. Szólót énekel: Masszi Anna, Onódiné Pál Judit, Kemény Kornél és Kelemen István
Liszt Ferenc: Tu es Petrus ("Az Egyház alapítása" című tétel a Krisztus oratóriumból). A Diósdi Szent Gellért     Vegyeskar és a gárdonyi Alborada Kórus közös előadása.
Karai József: Új regösének. Szólót énekel: Kapuvári Zsuzsa
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
Bárdos Lajos: Csillagvirág: Ej-haj gyöngyvirág
Bárdos Lajos: Csillagvirág: Zöld erdőben
Bárdos Lajos: Csillagvirág: Fényes csillag
Bárdos Lajos: Csillagvirág: Dana-dana - A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar és a gárdonyi Alborada Kórus közös előadása.

II. Kórustörténet 1993-2002-ig

A kórus megalakulása - a német partnerkapcsolat szerepe.

Német partnerkórusunk, az Alsbachi Dalegylet tagjai és elnöke Lorenz Oswald, mindnyájunk 'Ossija', levélben köszöntötte a Diósdi Szent Gellért Vegyeskart fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából.
Itt olvasható a KÖSZÖNTŐ LEVÉL német nyelven.....
itt pedig a KÖSZÖNTŐ LEVÉL magyarul, Lehr Emma fordításában. Emma, mint tolmács, fordító és szervező kiemelkedő szerepet játszott a két partnerkórus kapcsolatának ápolásában.

A Szent Gellért Vegyeskar 20 éves történetőről sokat mesélnek a régi kórustagok és a kórus 1993. óta gondosan vezetett naplójából is életre kelnek a régi események és történetek. Különösen sokszor kerül szóba a kórus megalakulása, amely egy fontos döntéssel kezdődött.

Diósd addigra már a németországi Alsbach-Hähnlein testvárvárosa lett és a két város között 1990-ben lezajlottak az első látogatások a testvérkapcsolat kialakítására. Az akkori város vezetőség megbízást adott egy kórus alakítására, amely Szivárvány női kar néven létre is jött. A kórus részt vett az első magyar delegációban, amely a testvérvárosba, Alsbach-Hähnleinba utazott. Így ír erről a kórus naplóban Mónus Gabi, a kórus akkori titkára:

A kórus meghívást kapott Alsbach-Hähnleinba a Gesangverein partnerkórus 150. évfordulójának megünnepésére 1993 júniusában rendezett koncertre. Bár külső okok miatt nehézségekbe ütközött a meghívás elfogadása, a kórustagok túlnyomó többsége, 15 fő úgy döntött, hogy ezt a kérést, ezt a baráti találkozót nem szabad lemondani és a nehézségek ellenére kiutaztak. A döntést nagy örömmel fogadta a német partnerkórus és ezzel kezdetét vette a sok éven át napjainkig tartó barátság a két kórus között, sok közös koncerttel baráti találkozóval. Részlet a Mónus Gabi titkár által vezetett kórusnaplóból:

Ezt követően 1993. augusztusában megalakult a Szent Gellért Kórus Dr. Lassú Imre karvezetésével. Szeptemberben már közös koncertre került sor a két testvérkórus fellépésével a diósdi katolikus templomban, ez egyben az újonnan alakult Szent Gellért kórus első koncertje is volt.

  

Az alapítást követő évektől egészen napjainkig a Szent Gellért Kórus és az alsbach-i Gesangverein kórus kapcsolata meghatározó fontosságú volt kórusunk életében. Kölcsönös látogatások sora következett, a Gesangverein Alsbach kétévente fellépett a Diósdi Szent Gellért Hét rendezvényein, ahol közös koncertet adtak a Szent Gellért Kórussal. A Szent Gellért Kórus így nagyban hozzájárult a két testvérváros Alsbach-Hähnlein és Diósd kapcsolattartásának megszilárdításához és folyamatosságához.

Az alábbi, a Diósd-héjban 1998-ban megjelent cikk átfogó képet nyújt a kórus első éveinek működéséről. Szerzője Lehr Emma, kezdetektől a partnerkapcsolat lelkes ápolója, a kórus részéről a baráti találkozók szervezésének összefogója, a testvárvárosból és testvérkórusból idelátogató német barátaink idegenvezetője és tolmácsa.

Amint a cikkből is kiderül, közben karvezetők is váltották egymást. Dr Lassú Imre a külföldre utazott, ekkor Dankó Éva vette át a karvezetést, majd, amikor elfoglaltsága másfelé szólította, Fazekasné Lányi Judit lett a karvezető.


tovább a teljes cikkre


Kórustáborok, vidám események - magyar partnerkapcsolat

A kórustagok rendszeres részt vesznek zenei továbbképzésben, népszerű nevén nyári zenei edzőtáborban. 1994. szeptemberében a tábor helyszíne Gárdony volt. Itt jött létre a partnerkapcsolatot a helyben működő Alborada Kórussal, amelynek vezetője Nagy István. 1995-ben a gárdonyiak meghívására a két kórus már közös fellépésen vett részt Gárdonyban. A kórus vezetője akkor már Dankó Éva volt. A két kórus az ezt követő években többször szervezett közös koncertet hol Gárdonyban, hol Diósdon.
A kórus számára még több emlékezetes zenei tábor is volt, némelyiket ezek közül fellépéssel is egybekötöttük: verőcemarosi (1996), vonyarcvashegyi tábor és fellépés (1998), fellépéssel egybekötött kirándulás a kis bakonyi faluba, Láziba.

A kórus életében a zenei táborokon kívül több kötetlen alkalomra is sor kerül, amikor a tagok kikapcsolódva feltöltődhetnek a legközelebbi koncertig, közös kirándulások alatt a szép tájat élvezve vagy akár farsangi jelmezben, kis előadásokkal egymást szórakoztatva, kórus karácsonyokon találgatva, hogy a leírás alapján ki is az ajéndékozott személy. Az alábbi fotók ezekről az eseményekről készültek.

1995: kórus farsang, középen Dankó Éva karvezető.


1996: kórustábor Verőcemaroson.


1998: kórustábor Vonyarcvashegyen. Fellépés a kápolnában.
1999: Kórustábor Gárdonyban.


2001: farsangolás. A kórus férfitagjainak tréfás műsora, 'a hattyú halála'.


Jótékonysági koncertek

A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar története szorosan összefonódik a helyi közösség életével, hiszen a túlnyomórészt diósdi tagok ebben közösségben élik mindennapjaikat. A jótékonysági koncertek a bajban levők megsegítésére irányulnak, a koncert bevételét nekik juttatjuk el.
Ilyen jótékonységi koncertet adtunk például 1998. tavaszán a súlyos beteg Hill David gyógyulásának elősegítésére, 2000-ben Ring Péter beteg kislányának gyógyítására, 2002-ben az új óvoda javára, részt vettünk továbbá a 2003-ban megrendezett jótékonysági kulturális gálán Diósdon. Ezen a gálán már az új karvezetőnk, Szabó Katalin által betanított műveket adtuk elő, az ő vezényletével.

Jótékonysági koncert Hill Dávid iskolásfiú gyógykezeléséhez.
Szólót énekel Pósa Norbert. Sikeres szólót énekelt még ifjú Mónus Tamás.

Tovább az újságcikkhez...A kórus szoprán szólama...


2003: Diósdi jótékonysági kulturális gála. Vezényel Szabó Katalin karnagy.


Évfordulók

1999-ben a két testvérváros Diósd és Alsbach-Hähnlein közötti barátság fennállásának 10. évfordulóját ünnepeltük közösen német barátainkkal. A kórus tagjaiból alkalmi tánccsoport alakult. A táncokat Tomor Bernadett kórustag tanította be. A tánccsoportot többször is visszatapsolta a közönség.


 

III. Kórustörténet 2003-2013-ig

A fenti időszakra vonatkozóan a kórus történetéről, a számunkra fontos eseményekről részletes információ található az 'Eseménynaptár' menüpontban.

Személyi változások

2002-2018: Szabó Katalin karnagy

2002-ben a kórus vezetése megújult, karvezetőnk Szabó Katalin lett, aki az Egri Tanárképző Főiskolán végzett magyar-ének szakos tanárként, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett karvezető-középiskolai énektanár diplomát. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezetőtanáraként dolgozik. Szabó Katalin 2018. júniusáig vezette kórusunkat. Felkészítésével a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) országos minősítő hangversenyén vegyeskarok kategóriában ARANY fokozatot értünk el. A minősítő koncerten Szabó Katalin karnagy vezényelt bennünket.
2002. május 19-én már Szabó Katalin vezényelt bennünket a pünkösdi koncertünkön, amelyen a gárdonyi Alborada Kórus és a Vadvirág együttes is részt vett. Tovább az újságcikkhez
Ebben az időszakban a kórus vezetőségében is változások voltak: Szatmári Gabriella titkár helyét Bánné Nagy Katalin vette át, Tomor Eliz gazdasági vezető helyére pedig Kapuvári Zsuzsanna lépett. Szólamvezető Pintér Anikó volt. Szintén ebben az évben alakult egyesületté kórusunk, Diósdi Szent Gellért Vegyeskar néven.

2018. augusztusától: Stibló Anna karvezető
Művészeti vezetőnk a 2018-as évadtól Stiblo Anna, akiről részletes információ a Karnagyunk menüpontban található.